19. Korrik 2024

mars-2021.jpg

16 Shkurt, 2023
Në datën 23.1.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Janar 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: 1. Kerkesa e Ministrise se Mbrojtjes per dhenie mendimi ne lidhje me vleresimin e rishikuar te rriskut nga fatkqesite ne nivel qendror. Pas diskutimeve […]

ICOLD-Gothenburg-2023.png

18 Janar, 2023
Bazuar në Ligjin Nr. 8681, datë 02.11.2000, ”Për Projektimin, Ndërtimin, Shfrytëzimin dhe Mirëmbajtjen e Digave dhe Dambave”, neni 4, Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) ka per detyre te mbeshtet perparimin teknik ne konceptim, ndertim, shfrytezim dhe mirembajtjen e digave te medha ne interes te zhvillimit ekonomik e shoqeror te vendit. Njekohesisht, bazuar ne […]

Diga-e-Bovilles.jpg

11 Janar, 2023
Në datën 27.12.2022, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Dhjetor 2022. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: Rregullorja e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se diges se Bovilles e paraqitur nga UK Tirana si shfrytezues i diges dhe rezervuarit te krijuar […]

Vizite-pune-ne-digen-e-HEC-Fierze.jpg

19 Dhjetor, 2022
Në datën 21.11.2022, Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) organizoi takimin e zakonshëm për muajin Nëntor 2022. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte:  Rregullorja e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se diges se HEC Banje e paraqitur nga Devolli HP si shfrytezues i diges dhe rezervuarit te […]

Aktiviteti-me-SLOCold-1-1280x961.jpg

2 Dhjetor, 2022
Në datën 24.10.2022, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Tetor 2022. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte:  Projekti i zbatimit i rishikuar dhe I plotesuar per rehabilitimin e diges se Pacomit ne Permet. Dokumentacioni teknik i projektit te zbatimit te rishikuar […]

Takim-me-ITALCOLD.jpeg

24 Tetor, 2022
Me ftesë të presidentit te Komitetit Kombëtar te Digave të Mëdha te Italise (ITCOLD), z. Ruggeri, ne datat 10-11 Tetor 2022, Kryetari i KKDM, z. Arjan Jovani, mori pjese ne workshopin e organizuar nga ITCOLD “Digat dhe Territoret”. Workshopi u organizua në Saint Vincent, Aosta, Itali ku moren pjese perfaqesues te larte te ITCOLD si […]

Masivi-rreshqites-Gropaj-HEC-Fierze.jpg

17 Tetor, 2022
Në datën 22.09.2022, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Shtator 2022. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan problematikat ne lidhje me masivet rreshqites te Poraves dhe Gropaj ne afersi te diges se HEC Fierze, masivit rreshqites te koluvioneve ne afersi te diges se Koman si dhe […]

Libri-i-Digave.png

21 Shtator, 2022
KKDM ne bashkepunim me AQTN ka botuar librin me titull “Digat Kryesore ne Shqiperi” Ne liber jepet nje informacion i permbledhur per 22 digat kryesore ne Shqiperi qe perdoren per prodhim te energjise ujore, ujitjes, furnizim me uje, peshkim dhe transport ujor. Ne informacionin e paraqitur jepen te dhenat kryesore teknike te ketyre digave dhe […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).



Postimet e Fundit