31. Maj 2023

Language switcher

Diga-Bistrice-1280x961.jpg

7 Mars, 2022
Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) ne daten 25.02.2022 organizoi mbledhjen e muajit Shkurt 2022. Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin: 1- Analiza dhe Aprovimi i Projektit të zbatimit për udhëzuesit e portave të mirëmbajtjes në digën e Qyrsaqit. Për informacion më të detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr.03 të KKDM, datë […]

Mbledhje-e-KKDM-1280x960.jpg

9 Shkurt, 2022
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 17.01.2022 organizoi mbledhjen e muajit Janar 2022. Çështjet kryesore të shqyrtuara në ketë mbledhje ishin: 1- Analiza dhe Shqyrtimi i Problematikave në digën e HEC Moglicë Për informacion më të detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr. 01 të KKDM, datë, 17.01.2022 këtu 2- Analiza dhe vlerësimi […]

Ne-ASH.jpg

24 Janar, 2022
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 20.12.2021 organizoi mbledhjen e muajit Dhjetor 2021. Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin: 1. Analiza dhe Shqyrtimi i Problematikave në lidhje me Simulimin e Veprimeve në rastet e emergjencave civile në digën e HEC Banjë. Për informacion me të detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin […]

Mbledhja-e-KKDM.jpg

22 Nëntor, 2021
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 17.11.2021 organizoi mbledhjen e muajit Nëntor 2021. Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin: 1.  Analiza dhe shqyrtimi i problematikave në lidhje me filtrimet e digës së HEC Koman. Për informacion më të detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr.36 të KKDM ,dt 17.11.2021 këtu 2.  […]

Diga-e-Gjancit-2021-1280x853.jpg

4 Nëntor, 2021
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 12.10.2021 organizoi mbledhjen e muajit Tetor 2021. Çështjet kryesore të shqyrtuara në ketë mbledhje ishin: Shqyrtimi i Projektit të Zbatimit për Rehabilitimin e Digës së Pezë Gjyslikone në shfrytëzim nga Bashkia Tiranë. Për informacion më të detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.35 të KKDM,dt 12.10.2021 këtu […]

Skavice-1-1280x961.jpg

29 Shtator, 2021
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 23.09.2021 organizoi mbledhjen e muajit Shtator 2021. Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin: 1- Shqyrtimi i Planeve të  gatishmërisë në rastet e emergjencave civile për digat e HEC-ve  Ulzë, Shkopet dhe Bistrica 1 me shfrytëzues KURUM sh.a . Për informacion më të detajuar, Ju […]

Diga-e-Koshnices-Devoll-1280x589.jpg

8 Shtator, 2021
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 30.08.2021 organizoi mbledhjen e muajit Gusht 2021. Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin: 1- Shqyrtimi i Projektit të zbatimit për Rehabilitimin e Digës së Shkallës, Durrës. Për informacion më të detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.29 te KKDM,dt 30.08.2021 këtu 2- Miratimi i drafteve […]

lajm-26-1280x959.jpg

30 Qershor, 2021
Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per muajin Qershor 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin: Shqyrtimi i Projektit te zbatimit per Rehabilitimin e mekanizmit te komandimit te portave te ujeleshuesit dhe shkarkuesit katastrofik anesor te Diges Peze Gjyslikone                       […]

lajmet-maj-2021.jpg

27 Maj, 2021
Lajm i dates 24.05.2021   Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per muajin Maj 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin:    1. Shqyrtimi dhe Miratimi i Rregjistrit Kombetar te Digave te Medha per vitin 2020                                                                                                                              Per informacion me te detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.23 […]

prill-2021.jpg

30 Prill, 2021
Lajm i dates 29.04.2021   Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per muajin Prill 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin:   Shqyrtimi i Raporteve vjetore te shfrytezimit te digave nga MBZHR, Bashkia Tirane dhe kompania Hydroenergy shpk   Per informacion me te detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.19 […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit