14. Qershor 2024

HEC-Banje-1280x961.jpg

5 Korrik, 2023
Në datën 21.06.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Qershor 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: Raporti vjetor i vitit 2022 per shfrytezimin, operimin, monitorimin dhe sigurine e diges se liqenit Artificial te Tiranes qe shfrytezohet nga UKT dhe te […]

Takimi-vjetor-i-91-i-ICOLD-ne-Goteborg-te-Suedise-1280x960.jpg

5 Korrik, 2023
Nga datat 11 – 15 Qershor 2023, në Goteborg te Suedise u organizua takimi vjetor i 91 Komisionit Nderkombetar per Digat e Medha (ICOLD). Gjithashtu, ne daten 12-13 Qershor 2023 u organizuan takimet e Komiteteve teknike te ICOLD. Ne mbledhjen e Komitetit teknike te sigurise se digave ku perfaqesuesi i Shqiperise eshte antar I perhershem […]

Takim-me-JPCold-2.jpg

19 Qershor, 2023
Gjate takimit vjetor te ICOLD ne Goteborg te Suedise, me kerkese te Kryetarit te Komitetit Kombëtar te Digave të Mëdha te Shqiperise (KKDM), ne daten 13.06.2023 u organizua nje takim pune ndermjet perfaqesuesve te larte te Komitetit Kombetar te Digave te medha te Japonise (JPCOLD) dhe ALBCOLD. Ne takim nga pala Japoneze moren pjese z. […]

Harta-e-permbytjeve-TR-1280x577.png

19 Qershor, 2023
Në datën 25.05.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Maj 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: Rregullorja e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se digave te bashkise Rrogozhine e paraqitur nga Bashkia ne fjale si shfrytezuese e diges dhe rezervuarit […]

Diga-MBZHR.jpg

2 Maj, 2023
Në datën 25.4.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi mbledhjen e zakonshme per muajin Prill 2023. Ne kete mbledhje u analizua dhe u shqyrtuan problematikat ne lidhje me Raportin vjetor per gjendjen dhe sigurine e digave te medha te administruara nga Shoqeria private AYEN SA ENERGJI, MBZHR, Bashkia Shijak dhe Bashkia Kolonje. Per […]

Diga-Corbare.jpg

7 Prill, 2023
Në datën 27.3.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Mars 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan problematikat ne lidhje me Raportin vjetor per gjendjen dhe sigurine e digave ne Shqiperi gjate vitit 2022 si me poshte:  Gjendja aktuale e digave dhe problematikat ne lidhje me […]

Diga-e-Manskurise-2.jpg

15 Mars, 2023
Në datën 21.2.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Shkurt 2023. Në këte takim u analizua dhe u shqyrtuan disa çështje si më poshtë:  Rregullorja e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se diges se HEC Lumzi. Dokumentacioni teknik i kesaj Rregullore te dorëzuar pranë SKDM eshte hartuar sipas […]

mars-2021.jpg

16 Shkurt, 2023
Në datën 23.1.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Janar 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: 1. Kerkesa e Ministrise se Mbrojtjes per dhenie mendimi ne lidhje me vleresimin e rishikuar te rriskut nga fatkqesite ne nivel qendror. Pas diskutimeve […]

ICOLD-Gothenburg-2023.png

18 Janar, 2023
Bazuar në Ligjin Nr. 8681, datë 02.11.2000, ”Për Projektimin, Ndërtimin, Shfrytëzimin dhe Mirëmbajtjen e Digave dhe Dambave”, neni 4, Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) ka per detyre te mbeshtet perparimin teknik ne konceptim, ndertim, shfrytezim dhe mirembajtjen e digave te medha ne interes te zhvillimit ekonomik e shoqeror te vendit. Njekohesisht, bazuar ne […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit