18. Maj 2024

Forumi i Inxhinierëve të Rinj të Digave (FIRD) mori pjesë në Kongresin e 27-të të Komisionit Ndërkombëtar të Digave të Mëdha (ICOLD) nga data 27 Maj deri në 03 Qershor 2022, në Marsejë të Francës.

Gjatë këtij takimi u mor pjesë në:

  1.  Kurse të shkurtra “Risk analysis for dams: French practice through Safety Review Risk Assessment” dhe “Analysis methods of dam survey data”.
  2. Takimi i 10-të i ICOLD – Young Engineers Forum, ku u zgjodh Kryetarja e forumit Znj. Mateja Klun nga Sllovenia. Gjithashtu u plotësuan vendet vakante të bordit drejtues të forumit me përfaqësuesit, Gabriella Molinder nga Suedia, Amit Gautam nga India dhe Wilberforce Manirakiza nga Uganda.
  3. Program Mentorimi me inxhinierë me eksperiencë, Florian Landstorfer nga Austria, Michel Rogers nga Sh.B.A, etj., të cilët ndanë përvojën e tyre dhjetëra vjeçare në fushën e digave.
  4. Vizita teknike në rrënojat e digës Malpasset të shkatërruar në Dhjetor të vitit 1959 dhe digës Bimont e cila është në fazë operimi.
  5. Simpozium me temë “Shpërndarja e ujit, Shumë-Përdorimi i rezervuarëve dhe inovacionet”.
  6. Ekspozita me pjesëmarrjen e 95 stendave të kompanive më prestigjioze në projektim, zbatim, operim, monitorim dhe mirëmbajtjen e digave.
  7. Çështjet kryesore në Kongres siç janë: Digat dhe Rezervuarët, sfidat e të nesërmes; Inovacionet në projektet e digave prej betoni; Incidentet dhe Aksidentet në digat aktuale; Inspektimi, Instrumentimi, Monitorimi dhe procesi i mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave.

Në këtë event nga Forumi i Inxhinierëve të Rinj të Digave mori pjesë Kryetari i forumit Z. Erjon Qosja dhe Nënkryetari Z. Agim Lazareni, të cilët gjatë ditëve të qëndrimit në këtë event organizuan takime pune me kryetarët e forumeve analoge të Italisë, Zvicrës, Greqisë, Sh.B.A, Suedisë, Britanisë së Madhe, Francës etj., ku u diskutuan çështjet e bashkëpunimit dypalësh në të ardhmen si dhe organizimi i aktiviteteve të përbashkëta në fushën e digave.

Më shumë detaje për aktivitetet e organizuara në këtë event gjenden në website: www.icold-cigb.org si dhe në faqen e LinkedIn ALB-YEF (Albanian Young Engineers Forum).

Alb-YEF
Alb-YEF 1
Alb-YEF 2
Alb-YEF 3

Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit