14. Qershor 2024

Regjistri Kombëtar i Digave të Mëdha në Shqipëri 2023.

4 Qershor, 2021

Për të parë Regjistrin Kombëtar të  shfrytezuesve dhe DM 2023, klikoni këtu

Për të parë Regjistrin Kombëtar të DM 2023 sipas H  klikoni këtu

Për të parë Rregjistrin e  DM sipas vitit të perfundimit të ndërtimit të tyre, klikoni këtu

Për të parë vendodhjen e Digave të Mëdha në territorin e Republikës së Shqiperisë, klikoni këtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit