30. Nëntor 2022

Language switcher

Perberja e KKDM dhe KTPD

28 Janar, 2021
...

 

Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) përbëhet nga 11 anëtarë të emëruar në detyrë sipas dispozitave të ligjit nr. 8681, date 02.11.2000 “Per Projektimin, Ndertimin, Shfrytezimin e Mirembajtjen e Digave dhe Dambave” i perditesuar ne dt. 18.07.2013 si dhe VKM perkatese

Perberja e Komitetit Kombetar te Digave te Medha (KKDM):

 1. Arjan Jovani                                     Kryetar– Inxhinier Hidroteknik
 2. Fatos Hoxhaj                                    Nenkryetar– Hidrolog
 3. Neritan Shkodrani                           Antar- Inxhinier Ndertimi
 4. Llambro Duni                                   Antar– Sizmolog
 5. Haki Cako                                         Antar- Ekspert per Mbrojtjen Civile
 6. Bledi Lame                                       Antar– Inxhinier Elektrik
 7. Ilir Belba                                           Antar– Inxhinier Elektrik
 8. Andi Vila                                           Antar– Inxhinier Hidroteknik
 9. Lulzim Konci                                    Antar– Inxhinier Gjeodet
 10. Ermal Kacurri                                   Antar- Inxhinier Ndertimi
 11. Rolanda Hila                                     Antar – Inxhiniere Teknologe

 

Keshilli Teknik i Perhershem i Digave te Medha (KTPD) si organ keshillimor. KTPD përbëhet nga 5 anëtarë

  Perberja e Keshillit Teknik te Perhershem te Digave (KTPD):                                                                                                            

 1. Dhimiter VOGLI                              Inxhinier Hidroteknik
 2. Miriam NDINI                                  Inxhinier Hidroteknik
 3. Arduen KARAGJOZI                      Inxhinier Hidroteknik
 4. Skender ALLKJA                            Inxhinier Gjeolog
 5. Agim Lazareni                                Inxhinier Hidroteknik

 

 

 

                                                                        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit