19. Prill 2024

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM)

28 Janar, 2021
...

 

Komiteti Kombëtar i Digave te Medha (KKDM) përbëhet nga 11 anëtarë të emëruar në detyrë
sipas dispozitave të ligjit nr. 8681, date 02.11.2000 “Per Projektimin, Ndertimin, Shfrytezimin e
Mirembajtjen e Digave dhe Dambave” i perditesuar ne dt. 18.07.2013 si dhe VKM perkatese

Përbërja e Komitetit Kombëtar të Digave të Mëdha (KKDM):

1. Arjan Jovani Kryetar – Inxhinier Hidroteknik

2. Fatos Hoxhaj Nënkryetar – Hidrolog

3. Neritan Shkodrani Antar – Inxhinier Ndertimi

4. Llambro Duni Antar – Ekspert per Sizmiken

5. Haki Cako Antar – Drejtor i Agjencise Kombetare per Mbrojtjen Civile

6. Ilir Belba Antar – Inxhinier Elektrik

7. Andi Vila Antar – Inxhinier Hidroteknik

8. Lulzim Konci Antar – Inxhinier Gjeodet

9. Ermal Kacurri Antar – Inxhinier Ndertimi

10. Andi Spahiu Antar – Inxhinier Elektrik

11. Rolanda Hila Antar – Inxhiniere kimiste

KKDM ndihmohet nga Keshilli Teknik i Perhershem i Digave te Medha (KTPD) si organ
keshillimor. KTPD përbëhet nga 5 anëtarë

Përbërja e Këshillit Teknik të Përhershëm të Digave (KTPD):

1. Dhimiter VOGLI Inxhinier Hidroteknik

2. Miriam NDINI Inxhinier Hidroteknik

3. Arduen KARAGJOZI Inxhinier Hidroteknik

4. Skender ALLKJA Inxhinier Gjeolog

5. Agim Lazareni Inxhinier Hidroteknik

 

 

 

 

                                                                        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit