14. Qershor 2024

Maj 2022

Forumi i Inxhinierëve të Rinj të Digave (FIRD) në datën 05.05.2022 organizoi mbledhjen e rradhës së forumit.

Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin:

1. Përmbledhje e aktiviteteve të organizuara ndër vite
2. Informacion mbi mënyrën e funksionimit të FIRD, KKDM, ICOLD për antarët e rinj të forumit – Kryetari KKDM ing. Arjan Jovani (Pyetje & Pergjigje)
3. Sugjerime me qëllim zhvillimin dhe shfrytëzimin sa më të mirë të forumit – Antari i KKDM ing. Arduen Karagjozi
4. Informacion mbi Kongresin e rradhës së ICOLD për vitin 2022 – ing. Erjon Qosja
5. Prezantimi i Sistemit të Monitorimit të digës së Banjës – ing. Agim Lazareni (Pyetje & Pergjigje)
6. Prezantimi i Grupit FIRD / ALB-YEF në platformën Facebook dhe LinkedIn – ing. Erjon Qosja
7. Procesi i votimeve për zgjedhjen e Komitetit Drejtues (KD) si dhe Kryetarit të forumit FIRD.
8. Përzgjedhja e një përfaqësuesi ne KD te FIRD nga studentet e nivelit Master.
9. Diskutime mbi planifikimin e aktiviteteve të rradhës.

Aktivitete të FIRD

 

 

 

 

 

 

 

Media link:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/485983431791329

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12652690/

E-mail: erjonqosja1991@gmail.com

 

 

 

 


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit