18. Shtator 2021
Diga-e-Koshnices-Devoll-1280x589.jpg

8 Shtator, 2021
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 30.08.2021 organizoi mbledhjen e muajit Gusht 2021. Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin: 1- Shqyrtimi i Projektit të zbatimit për Rehabilitimin e Digës së Shkallës, Durrës. Për informacion më të detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.29 te KKDM,dt 30.08.2021 këtu 2- Miratimi i drafteve […]

lajm-26-1280x959.jpg

30 Qershor, 2021
Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per muajin Qershor 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin: Shqyrtimi i Projektit te zbatimit per Rehabilitimin e mekanizmit te komandimit te portave te ujeleshuesit dhe shkarkuesit katastrofik anesor te Diges Peze Gjyslikone                       […]

lajmet-maj-2021.jpg

27 Maj, 2021
Lajm i dates 24.05.2021   Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per muajin Maj 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin:    1. Shqyrtimi dhe Miratimi i Rregjistrit Kombetar te Digave te Medha per vitin 2020                                                                                                                              Per informacion me te detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.23 […]

prill-2021.jpg

30 Prill, 2021
Lajm i dates 29.04.2021   Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per muajin Prill 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin:   Shqyrtimi i Raporteve vjetore te shfrytezimit te digave nga MBZHR, Bashkia Tirane dhe kompania Hydroenergy shpk   Per informacion me te detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.19 […]

mars-2021.jpg

31 Mars, 2021
Lajm i dates 31.03.2021   Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen e rradhes online per muajin Mars 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin:   Shqyrtimi dhe Aprovimi i Raportit Vjetor i vitit 2020 per gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurine e Digave dhe dambave ne Shqiperi Ju lutemi klikoni Vendimin […]

shkurt-2021.png

16 Shkurt, 2021
Lajm i dates 15.02.2021   Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen e rradhes online per muajin Shkurt 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin:   Programi i punes se KKDM per vitin 2021    Ju lutemi klikoni Vendimin Nr. 13 te KKDM Ketu   Klasifikimi i Digave dhe Hartat sipas […]

janar-2021-1-1280x961.jpg

26 Janar, 2021
Lajm i dates 25.01.2021   Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen e rradhes online per muajin Janar 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin:   Shqyrtimi i Rregullores se Shfrytezimit te digave Ulez, Shkopet dhe Bistrice                                                                                                                           Ju lutemi klikoni Vendimin Nr. 11 te KKDM Ketu  

1-nentor-1-1280x961.jpg

30 Nëntor, 2020
Lajm i dates 01.11.2020 Nje grup pune i KKDM dhe KTPD organizoi Vizite pune ne digen e Fanit e shfrytezuar nga firma “AYEN”. Gjate kesaj vizite u kontrolluan sistemi i shkarkimit si dhe sistemi i alarmit si dhe filtrimet ne trupin e diges Lajm i dates 16.11.2020 Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) me vendim […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit