19. Prill 2024

Mbledhja-e-KKDM-1280x1707.jpg

9 Prill, 2024
Në datën 28.03.2024, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshëm për muajin Mars 2024. Në këtë takim analizua dhe u shqyrtuan disa çështje kryesore si më poshtë: Raporti Vjetor i KKDM per vitin 2023 mbi gjendjen, monitorimin, mirembjajtjen dhe sigurine e digave te medha i pregatitur nga grupi i punes. Bazuar […]

ABCOLD-60-years-Member-of-ICOLD-1-1280x720.jpg

8 Prill, 2024
Bazuar në Ligjin Nr. 8681, datë 02.11.2000, ”Për Projektimin, Ndërtimin, Shfrytëzimin dhe Mirëmbajtjen e Digave dhe Dambave”, neni 4, Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) ka per detyre te mbeshtet perparimin teknik ne konceptim, ndertim, shfrytezim dhe mirembajtjen e digave te medha ne interes te zhvillimit ekonomik e shoqeror te vendit. Bazuar ne ligjin […]

Workshop-on-Monitoring-of-Earthfill-dams.jpg

8 Prill, 2024
Në datat 26- 27 Mars 2024, në ambientet e Universitetit Polis në Tiranë u organizua Seminari për Monitorimin e digave prej dheu. Workshopi u organizua nga KKDM ne bashkepunim me Universitetin Polis dhe kompanine zvicerane SISGEO e specializuar ne fushen e instrumentave te monitorimit te digave. Gjate ketij Workshopi u mbajten dy prezantime kryesore 1- […]

Diga-e-Manskurise-2024-1280x849.jpg

6 Mars, 2024
Në datën 21.02.2024, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Shkurt 2024. Ne kete takim ku moren pjese te gjithe antaret e KKDM u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte: Projekti i zbatimit per rikonstruksionin e nyjes hidroteknike te Manskurise te shfrytezuar nga UKD. KKDM […]

Diga-e-1280x853.jpg

6 Shkurt, 2024
Në datën 22.01.2024, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Janar 2024. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte: Planet e Gadishmerise ne rastet e emergjencave civile per digat e medha te shfrytezuara nga Bashkia Dimal. KKDM mori në shqyrtim Planet e […]

Simpozium-mbi-standartet-teknike-per-digat-dhe-Siguria-e-tyre-ndaj-termeteve-Tirane-15-Dhjetor-2023-1280x577.jpg

26 Dhjetor, 2023
Në datën 15 Dhjetor 2023, u organizua në Tiranë simpoziumi ndërkombetar i përbashkët ndërmjet Komitetit Kombëtar të digave të mëdha (KKDM), Akademisë së Shkencave (ASH) dhe Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit. Ne kete simpozium ishin ftuar eksperte te digave nga Shqiperia, Italia dhe Greqia si dhe perfaqesues te ITCOLD, Universitetit Politeknik te Torinos, Shoqates se […]

Diga-e-Liqenit-Artificial-te-Tiranes-Nentor-2023.jpg

26 Dhjetor, 2023
Në datën 21.11.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Nentor 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte: Planet e Gadishmerise ne rastet e emergjencave civile per digat e medha te shfrytezuara nga Bashkia Devoll. KKDM mori në shqyrtim Planet e […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit