05. Korrik 2022

Language switcher

Viti 2022

29 Dhjetor, 2021

Vendimet per vitin 2022

Vendimi Nr.1, datë 17.01.2022. “Problematikat në digën e Moglicës“.Vendimi Nr.2, datë 17.01.2022. “Për studimin e SHGJSH në digat e ujitjes“.Vendimi Nr.3, datë 25.02.2022. “Për projektin e zbatimit në udhëzuesin e portave të mirëmbajtjes Diga Qyrsaq“.Vendimi Nr.4, datë 30.03.2022. “Për miratimin e Raportit Vjetor 2021“.Vendimi Nr.5, 30.03.2022. “Për rregulloren teknike në kaskaden e Lumit Devoll“.Vendimi Nr.6, 30.03.2022. “Për problematikat e punimeve në Digën Xhafzotaj Durrës“.Vendimi Nr.7, datë 30.03.2022. “Për Raportin Vjetor 2021 të Digave Bashkia Tiranë“.Vendimi Nr.8, datë 30.03.2022.“Për Raportin Vjetor 2021 të Digave të Bashkive Elbasan,Pogradec,Gjirokastër,Devoll“.Vendimi Nr.9, datë 30.03.2022.“Për rishikimn e legjislacionit në fushëne DM“.Vendimi Nr.10, datë 27.04.2022.“Për Raportin vjetor 2021 të Digave Bovillë dhe Liqeni Artificial Bashkia TR“.Vendimi Nr.11, datë 27.04.2022.“Për Raportin vjetor 2021 të Digave Banjë dhe Moglicë të Devolli HP“.Vendimi Nr.12, datë 27.04.2022.“Për Projektin e zbatimit rehabilitim i tunelit të shkarkimit në Digën e Zadejës“.Vendimi Nr.13, datë 23.05.2022.“Për miratimin e akt-kolaudimit të punimeve për rehabilitimin e digave të Janjarit dhe Shtodrit“.Vendimi Nr.14, datë 23.05.2022.“Për akt-kolaudimin e punimeve për rehabilitimin e digës Tapizë“.Vendim Nr.15, datë 15.02.2021.“Klasifikimi i digave ne lidhje me pasojat ne rast vep.sizmik“.Vendimi Nr.16, datë 27.06.2022.“Për akt-kolaudimin e punimeve për rehabilitimin e digës Lumzi“.Vendimi Nr.17, datë 27.06.2022.“Për Raportin Vjetor 2021 të Digave në administrim nga MBZHR“.Vendimi Nr.18, datë 27.06.2022.“Për projektin e linjes elektrike të TL në Digën e Xhafzotaj“.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit