01. Dhjetor 2023

Language switcher

previous arrow
next arrow
Slider

Lajmet

21 Nëntor, 2023Lajmet

Në datën 25.10.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Tetor 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte:  Percaktimi i Standarteve teknike ne lidhje me prurjet kontrolluese per sistemet e shkarkimit te digave te medha. KKDM mori ne shqyrtim relacionin e […]

16 Tetor, 2023Lajmet

Në datën 20.09.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Shtator 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte: Shqyrtimi i planeve te gadishmerise per rastet e emergjencave civile ne rast te prurjeve te medha apo prishjes se mundshme te ndonje dige […]

18 Shtator, 2023Lajmet

Në datat 5 – 8 shtator 2023, u organizua Simpoziumi i 12-të i Klubit Evropian ICOLD në Interlaken të Zvicrës. Në datën 5 shtator 2023 u organizua mbledhja e Bordit drejtues te Klubit Europian të ICOLD ku Shqiperia eshte antare me te drejta te plota, si dhe takimet e grupeve të punës për digat me […]

18 Shtator, 2023Lajmet

Në datën 30.08.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Gusht 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte:  Percaktimi i kritereve te llogaritjeve te prurjeve per sistemet e shkarkimit te digave sipas numrit njerezve ne rrezik qe ndodhen ne zonen urbane […]


Publikimet

Në Simpoziumin e 12-të Klubit Evropian ICOLD i mbajtur në Zvicër nga 5-8 shtator 2023 u prezantua posteri : Vlerësimi i rrezikut gjeologjik për digat e ndërtuara në luginën e lumit Drin.   Posteri u prezantua nga bashkautorët Skënder Allkja dhe  Ardita Malaj Për të pare posterin ju lutemi klikoni këtu

Në Simpoziumin e 12-të Klubit Evropian ICOLD i mbajtur në Zvicër nga 5-8 shtator 2023 u prezantua posteri : Impianti PV – Potencial i ri ne HEC Vau i Dejës Posteri u prezantua nga bashkëautorët Fatjon Shaha dhe Arjan Jovani. Për të pare posterin ju lutemi klikoni këtu 

Në takimin vjetor të 91 të Komisionit Ndërkombetar për Digat e Mëdha (ICOLD) në Goteborg të Suedisë, Qershor 2023 u prezantua artikulli me titull: Identifikimi dhe zbutja e riskut përmes survejimit dhe monitorimit të Digës. Artikulli u prezantua nga z. Agim Lazareni, antar i KTPD dhe Inxhinier i sektorit te Monitorimit prane Statcraft, Albania. Per […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit