27. Shtator 2022

Language switcher

previous arrow
next arrow
Slider

Lajmet

21 Shtator, 2022Lajmet

KKDM ne bashkepunim me AQTN ka botuar librin me titull “Digat Kryesore ne Shqiperi” Ne liber jepet nje informacion i permbledhur per 22 digat kryesore ne Shqiperi qe perdoren per prodhim te energjise ujore, ujitjes, furnizim me uje, peshkim dhe transport ujor. Ne informacionin e paraqitur jepen te dhenat kryesore teknike te ketyre digave dhe […]

14 Shtator, 2022Lajmet


Publikimet

Për të parë librin “Digat kryesore në Shqipëri”, Shtator 2022 ju lutemi  klikoni këtu

I Nderuar Kryetar i Akademisë së Shkencave ! Të nderuara zonja ! Të nderuar kolege dhe pjesëmarrës ! Historia e projektimit, ndërtimit dhe shfrytëzimit të digave të mëdha për prodhim energjie ujore, për furnizim me ujë dhe për bujqësinë në Shqipëri është një ndër historitë më të suksesshme të shkencave inxhinierike në vendin tonë. Veprat […]

Për të parë monitorimin e digës së HEC Banjë klikoni këtu


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit