14. Qershor 2024

Viti 2023

11 Tetor, 2022

Vendimet për vitin 2023

Vendimi Nr.1, datë 23.01.2023 – Per kerkesen e Ministrise së Mbrojtjes dhënie mendim per vleresim in e riskut nga fatkeqesite në nivel kombetar.Vendimi Nr.2, datë 23.01.2023 – Mbi Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se digave në Bashkinë Prrenjas.Vendimi Nr.3, datë 23.01.2023 – Mbi Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se digave në Bashkinë Rrogozhinë.Vendimi Nr.4, datë 23.01.2023 – Per programin e punes se KKDM viti 2023.Vendimi Nr.5, datë 23.01.2023 – Për standartin teknik shteteror te projektimit dhe kontrollit te digave rezistente ndaj termetitVendimi Nr.6, datë 21.02.2023 – Mbi Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise të digës HEC Lumzi.Vendimi Nr.7, datë 21.02.2023 – Mbi Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise të digës HEC OsojaVendimi Nr.8, datë 21.02.2023 – Mbi standartin teknik shteteror të ndertimit dhe kontrollit të digave me material vendi.Vendimi Nr.9, datë 27.02.2023 -Për miratimin e raportit vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave.Vendimi Nr.10, datë 25.04.2023 -Për raportin vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave të Bashkisë Shijak.Vendimi Nr.11, datë 25.04.2023 -Për raportin vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digës Ura e Fanit të HEC Fangut.Vendimi Nr.12, datë 25.04.2023 -Për raportin vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave të Bashkisë Kolonjë.Vendimi Nr.13, datë 25.04.2023 -Për raportin vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave të MBZHR.Vendimi Nr.14, datë 25.05.2023 – Mbi Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise të digave Bashkia Rrogozhinë.Vendimi Nr.15, datë 25.05.2023 – Për hartimin e projekt-zbatimit per rehabilitimin e Digës ManskuriaVendimi Nr.16, datë 25.05.2023 – Per informacionin mbi numrin e njerzve ne rrezik poshte Digave ne rast fatkeqesish natyrore.Vendimi Nr.17, datë 25.05.2023 – Mbi zgjidhjen e problemeve te konstatuara ne kompleksin e strukturave hidraulike HEC Ashta dhe argjinatures së Mjedës.Vendimi Nr.18, datë 21.06.2023 – Për miratimin e Regjistrit DM 2022Vendimi Nr.19, datë 21.06.2023 – Për raportin vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise për digën e HEC Murdar.Vendimi Nr.20, datë 21.06.2023 – Për miratimin e memorandumit midis ALBCOLD dhe JPNCOLDVendimi Nr.21, datë 26.07.2023 – Per PGEC të Bashkisë MaliqVendimi Nr.22, datë 26.07.2023 – Per PGEC të Bashkisë DevollVendimi Nr.23., datë 26.07.2023 – Për miratimin e valës që krijohet në zonën poshtë digës së Liqenit Artificial TiranëVendimi Nr.24, datë 26.07.2023 – Për aktin e kolaudimit të zbatimit për rehabilitimin e Digës Paskuqan, Bashkia Kamëz.Vendimi Nr.25, datë 26.07.2023 – Për aktin e kolaudimit të punimeve të zbatimit për instalimin e impiantit fotovoltaik të Digës Qyrsaq, KESH.Vendimi Nr.26, datë 30.08.2023 – Për ngritje grupi puneVendimi Nr.27, datë 30.08.2023 – Për aktin e kolaudimit të punimeve të zbatimit për rehabilitimin e mekanizmit të portave të ujëlëshuesit dhe shkarkuesit anësor të digës Pezë Gjyslikone, Tiranë.Vendimi Nr.28, datë 30.08.2023 – Për projet-idenë e rikonstruksionit të digës Pezë Gjyslikone, TiranëVendimi Nr.29, datë 30.08.2023 – Për projet-idenë e rikonstruksionit të digës Zelaj, TiranëVendimi Nr.30, datë 30.08.2023 – Për projet-idenë e rikonstruksionit të digës Kutreq, TiranëVendimi Nr.31, datë 30.08.2023 – Për projet-idenë e rikonstruksionit të digës Tufinë, TiranëVendimi Nr.32, datë 30.08.2023 – Për Projekt idenë e objektit rikostruksion i digës së Vrapit, TiranëVendimi Nr.33, datë 30.08.2023 – Për Projekt idenë e objektit rikostruksion i digës së Ballaxhias, TiranëVendimi Nr.34, datë 20.09.2023 – Per PGEC të 5 DM në shfrytëzim nga Bashkia SkraparVendimi Nr.35, datë 20.09.2023 – Për buxhetin e shpenzimeve 2024 per KKDM e strukturat e sajVendimi Nr.36, datë 25.10.2023 – Për standartet teknike në lidhje me prurjet llogaritëse për sistemet e shkarkimit të Digave te MëdhaVendimi Nr.37, datë 25.10.2023 – Për projekt-idene e objektit rikonstruksioni i shkarkuesit te rezervuarit Bozanxhie-ZhurjeVendimi Nr.38, datë 25.10.2023 – Për projekt-idene e objektit “Rehabilitimi i diges se Farkes”, Tirane.Vendimi Nr.39, datë 25.10.2023 – Për sistemet e alarmit në digat e mëdha me rrisk te larte dhe rrjetin e transmetimit ne qendrat urbane poshte tyreVendimi Nr.40, datë 25.10.2023 – Për kontrollin shtetëror 5-vjeçar të Digës së HEC Banjë.Vendimi Nr. 41, datë 21.11.2023 – Per PGEC të DM në shfrytëzim nga Bashkia DevollVendimi Nr. 42, datë 21.11.2023 – Për rregulloren e shfrytëzimit, operimit, mirëmbajtjes, monitorimit dhe sigurisë së digave të shfrytëzuara nga Bashkia TiranëVendimi Nr. 43, datë 21.11.2023 – Për rregulloren e shfrytëzimit, operimit, mirëmbajtjes, monitorimit dhe sigurisë së digës së Liqenit Artificial TiranëVendimi Nr.44, datë 27.12.2023 – Për problematikat në lidhje me shfrytezimin, mirembajtjen, monitorimin dhe sigurise së diges Liqeni i Zi të Teodori 2003.Vendimi Nr.45, datë 27.12.2023 – Për kontrollin shtetëror 5-vjeçar të Digës së HEC Fangu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit