14. Qershor 2024

Përbërja e Komitetit Drejtues të FIRD

25 Shkurt, 2021
KOMITETI DREJTUES I FIRD

Komiteti Drejtues (KD) i Forumit të Inxhinierëve të Rinj të Digave (FIRD) sipas statutit përbëhet

nga 5 anëtarë të zgjedhur nga Asambleja e Forumit. Ne mbledhjen e FIRD të datës 05.05.2022 u

zgjodh Komiteti I ri drejtues I FIRD ne perberje te te cilit u ra dakord qe ne KD te kete edhe nje

perfaqesues te Studenteve te nivelit Master prane UPT

Përbërja e Komitetit Drejtues të FIRD aktualisht është si më poshtë:   

1.    Erjon Qosja              Kryetar                                       erjonqosja1991@gmail.com

 

2.    Agim Lazareni          Nenkryetar                                 agimlazareni@gmail.com

 

3.    Jerina Boraj              Antar                                          borajjerina@gmail.com

 

4.    Fatjon Shaha            Antar                                          fatjonshaha@consultant.com

 

5.    Santino Spahiu        Antar                                           santino.spahiu@fin.edu.al

 

6.    Bajame Zdrava        Përfaqësues i studenteve          bajamezdrava@hotmail.com

 

Tiranë, Maj 2022

Related Articles

8 Shkurt, 2021

Cfare Bejme

28 Janar, 2021

Misioni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit