22. Janar 2022

Historia e Krijimit te FIRD

25 Shkurt, 2021

 

Forumi i Inxhiniereve te Rinj te Digave (FIRD) u krijua me date 8 Mars 2017 me kontributin e disa inxhiniereve te rinj hidroteknik si Olsi Barko, Erjon Qosja, Fatjon Shaha, Agim Lazareni, Erion Kalaja, te cilet ishin ne angazhim direkt me projektet dhe ndertimin e digave si dhe mbeshtetjen e disa antareve te Komitetit Kombetar te Digave te Medha (KKDM) si ing. Niko Pojani, ing. Arjan Jovani, ing. Arduen Karagjozi.

FIRD u krijua duke u bazuar ne rekomandimet e Komisionit Nderkombetar te Digave te Medha (ICOLD) si dhe forumit te inxhiniereve te rinj YEF – ICOLD (Young Engineers Forum) duke ndjekur shembullin e shume forumeve analoge qe funksionojne prane komiteteve kombetare te digave ne shume vende te zhvilluara te botes dhe jo vetem. Si fillim u be nje prezantim i kesaj nisme si dhe Statuti lidhur me strukturen qe do te kishte, menyren se si do te funksiononte dhe perfitimet qe do te sillte per inxhinieret e rinj te vendit tone, te cilet merren me projektimin, implementimin, shfrytezimin dhe monitorimin e digave.

Ne takimin e pare te ketij forumi u be regjistrimi i antareve te ketij forumi qe kishin shprehur deshiren per te qene pjese e tij. Ne kete takim themelues u antaresuan rreth 40 inxhiniere te rinj qe punojne ne sektorin publik dhe privat, te angazhuar ne projektim, zbatim, shfrytezim apo monitorimin e disa nga digat me te rendesishme te vendit tone sic jane digat e kaskades se lumit Drin, digat ne kaskaden e lumit Devoll, etj.

Pas diskutimeve dhe nje procesi votimi te hapur u arrit ne perzgjedhjen e Komitetit Drejtues te ketij forumi i perbere nga 5 antare.

Ne kete takim u caktuan detyra dhe projekte per te zhvilluar forumin ne menyre qe t’i vije ne ndihme inxhiniereve te rinj per te krijuar nje rrjet per shkembime informacioni dhe eksperience.

FIRD tashme eshte nje forum i njohur dhe i mbeshtetur nga KKDM si dhe ICOLD – YEF duke u njohur nderkombetarisht prane ICOLD me emrin Albanian Young Engineers Forum (ALB-YEF).

 

                                                                      

Tirane, Shkurt 2021

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit