22. Janar 2022

Viti 2021

22 Shkurt, 2021

Vendimet per vitin 2021

Vendimin Nr.11 Rregullore e Shfrytezimit te Digave Ulez, Shkopet dhe BistriceVendimi Nr. 12 – Ngritja e grupit te punes per rishikimin e Udhezimit nr. 248Vendimi Nr. 13 – Aprovimi i programit te punes te KKDM per vititn 2021Vendimi Nr. 14 – Shqyrtimi i kerkeses per Opinion teknik te nje objekti ne rrugen Dora D’Istria, TiraneVendimi Nr. 15-Vendim per Aprovimin e Hartave te rrezikut sizmikVendimi Nr.16-Vendim per Raportin Vjetor 2020 te DigaveVendimi Nr.17-Vendim per Rregulloren e Shfrytezimit te Diges se MurdharitVendimi Nr. 18-Vendim per Mbikqyrjen e Punimeve te rehabilitimit te digaveVendimi Nr. 19, dt.29.04.2021 – Shqyrtimi i Raportit Vjetor te digave te shfrytezuara nga MBZHRVendimi Nr. 20, dt.29.04.2021, Shqyrtimi i Raportit vjetor te digave te shfrytezuara nga Bashkia TiraneVendimi Nr.21, dt.29.04.2021 – Miratimi i Projektit per Instalimin e Sistemit FV ne digen e QyrsaqitVendimi Nr. 22, dt.29.04.2021 – Shqyrtimi i Raportit vjetor te shfrytezimit te diges se MurdharitVendim Nr.23 i KKDM_24.05.2021- Miratimi i Rregjistrit Kombetar te digave te medha per vitin 2020Vendimi Nr.24 i KKDM_dt.24.05.2021- Mbi Uljet ne kuroren e diges se HEC MoglicesVendimi Nr. 25, dt.28.06.2021 – Mbi projektin e zbatimit per rehabilitimin e diges se Gjjyslikone ne TiraneVendimi Nr. 26, dt.28.06.2021 – Aprovimi i PGEC per digen e Ures se FanitVendimi Nr. 27, dt.23.07.2021 – Projekti i zbatimit per rehabilitimin e diges se Shqefnit ne MatVendimi Nr. 28, dt.23.07.2021 – Mbikqyrja e punimeve per rehabilitimin e diges se Spitalles ne DurresVendimi Nr.29, datë 30.08.2021: “Për projektin e rehabilitimit të digë së Shkallës Durrës“.Vendimi Nr.30, datë 30.08.2021; “Për miratimin e drafteve te buletineve te reja hartuar nga ICOLDVendimi Nr.31, datë 30.08.2021: “Për organizimin e aktiviteteve për promovimin dhe sensibilizimin e vlerave të shumanshme të digave “Vendim Nr.32, datë 23.09.2021: “Për PGEC e digave të HEC-ve Ulez, Shkopet dhe Bistrica1“.Vendim Nr.33, datë 23.09.2021: “Për PGEC e digave të HEC-ve Fierzë, Koman dhe Vau i Dejës“.Vendim Nr.34, datë 23.09.2021: “Për kryerjen e provave të zbatimit të PGEC për digat e kaskadës së lumit Devoll.“Vendim Nr.35, datë 12.10.2021.“Për projektin e rehabilitimit të digës së Pezë Gjyslikone, Tiranë“.Vendimi Nr.36, datë 17.11.2021.“Për problematikat me filtrimet në digën e HEC Koman“.Vendimi Nr.37, datë 17.11.2021.“Për problematikat me digën e HEC Lumzi“.Vendimi Nr.38, datë 17.11.2021.“Për miratimin e Rregjistrit të DM për vitin 2021“.Vendim Nr.39, datë 20.12.2021-“Për sistemet e alarmit ne digat e kaskadave Drin,Devoll dhe Mat“.Vendim Nr.40, datë 20.12.2021:“Për aprovimin e programit të KKDM për vitin 2022“.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit