18. Maj 2024

Diga-e-Liqenit-Artificial-te-Tiranes-Nentor-2023.jpg

26 Dhjetor, 2023
Në datën 21.11.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Nentor 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte: Planet e Gadishmerise ne rastet e emergjencave civile per digat e medha te shfrytezuara nga Bashkia Devoll. KKDM mori në shqyrtim Planet e […]

Diga-e-rezervuarit-te-HEC-Banje-Tetor-2023-1280x960.jpg

21 Nëntor, 2023
Në datën 25.10.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Tetor 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte:  Percaktimi i Standarteve teknike ne lidhje me prurjet kontrolluese per sistemet e shkarkimit te digave te medha. KKDM mori ne shqyrtim relacionin e […]

Diga-e-Vendreshes-Skrapar-1280x750.png

16 Tetor, 2023
Në datën 20.09.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Shtator 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte: Shqyrtimi i planeve te gadishmerise per rastet e emergjencave civile ne rast te prurjeve te medha apo prishjes se mundshme te ndonje dige […]

Diga-e-rezervuarit-te-Tufines-Gusht-2023-1280x960.jpg

18 Shtator, 2023
Në datën 30.08.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Gusht 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte:  Percaktimi i kritereve te llogaritjeve te prurjeve per sistemet e shkarkimit te digave sipas numrit njerezve ne rrezik qe ndodhen ne zonen urbane […]

Diga-Paskuqan-pas-rehabilitimit-1280x960.jpg

4 Gusht, 2023
Në datën 26.07.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Korrik 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: Dokumentacioni i paraqitur nga Bashkia Maliq per Planet e gadishmerise ne rastet e emergjencave civile per digat e medha te shfrytezuara nga bashkia Maliq. […]

HEC-Banje-1280x961.jpg

5 Korrik, 2023
Në datën 21.06.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Qershor 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: Raporti vjetor i vitit 2022 per shfrytezimin, operimin, monitorimin dhe sigurine e diges se liqenit Artificial te Tiranes qe shfrytezohet nga UKT dhe te […]

Takimi-vjetor-i-91-i-ICOLD-ne-Goteborg-te-Suedise-1280x960.jpg

5 Korrik, 2023
Nga datat 11 – 15 Qershor 2023, në Goteborg te Suedise u organizua takimi vjetor i 91 Komisionit Nderkombetar per Digat e Medha (ICOLD). Gjithashtu, ne daten 12-13 Qershor 2023 u organizuan takimet e Komiteteve teknike te ICOLD. Ne mbledhjen e Komitetit teknike te sigurise se digave ku perfaqesuesi i Shqiperise eshte antar I perhershem […]

Takim-me-JPCold-2.jpg

19 Qershor, 2023
Gjate takimit vjetor te ICOLD ne Goteborg te Suedise, me kerkese te Kryetarit te Komitetit Kombëtar te Digave të Mëdha te Shqiperise (KKDM), ne daten 13.06.2023 u organizua nje takim pune ndermjet perfaqesuesve te larte te Komitetit Kombetar te Digave te medha te Japonise (JPCOLD) dhe ALBCOLD. Ne takim nga pala Japoneze moren pjese z. […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit