18. Maj 2024

Seminar për monitorimin e Digave prej dheu, Tiranë, 25-26 Mars 2024

8 Prill, 2024
Workshop on Monitoring of Earthfill dams
Në datat 26- 27 Mars 2024, në ambientet e Universitetit Polis në Tiranë u organizua Seminari për Monitorimin e digave prej dheu.

Workshopi u organizua nga KKDM ne bashkepunim me Universitetin Polis dhe kompanine zvicerane SISGEO e specializuar ne fushen e instrumentave te monitorimit te digave.

Gjate ketij Workshopi u mbajten dy prezantime kryesore

1- Digat dhe Rezervuaret ne Shqiperi nga Kryetari I KKDM, z. Arjan Jovani

Gjate ketij prezantimi u trajtuan disa ceshtje kryesore si

 • Informacion I pergjithshem per digat e medha ne Shqiperi
 • Organizimi institucional dhe ligjor i sektorit te digave ne Shqiperi
 • Detyrat kryesore te KKDM sipas legjislacionit ne fuqi
 • Problemet kryesore te digave te medha ne Shqiperi
 • Sfidat ne te ardhmen per permiresimet ne sektorin e digave te medha

2- Monitorimi i Digave prej dheu dhe strukturave Gjeoteknike nga eksperti I SISGEO, z. Daniel Naterop

Gjate ketij prezantimi u trajtuan disa ceshtje kryesore si:

 • Hyrje mbi konceptin zviceran per sigurine e digave
 • Procesi i menaxhimit te Rriskut per sigurine e digave prej dheu
 • Planifikimi i monitorimit te digave prej dheu
 • Veshtrim mbi sistemet e monitorimit per digat prej dheu
 • Parametrat qe duhet te monitorohen dhe sifdat per instrumentimin e monitorimit te digave

Pas prezantimit te ceshtjeve te mesiperme u bene pyetje dhe u dhane pergjigje per ceshtje te caktuara ne lidhje me monitorimin e digave si dhe monitorimin e digave pas termetit

Diten e dyte te Workshopit, u organizua nje vizite me studentet e deges se Inxhinierise civile ne digen e liqenit artificial te Tiranes.

Gjate kesja vizite, u shpjeguan ne terren se ku cilat jane sistemet e monotorimit qe duhet te instalohen ne nje dige dhe skemat e instalimit te cdo sistemi monitorimi.

Sistemet e monitorimit qe duhet te instalohen ne nje dige perbehen nga:

 • Sistemi i monitorimit hidrometeorologjik
 • Sistemi I monotorimit Gjeodezik
 • Sistemi I monitorimit Sizmik
 • Sistemi I monitorimit hidrogjeologjik
 • Sistemi I monitorimit hidraulik
Workshop on Monitoring of Earthfill dams2
Workshop on Monitoring of Earthfill dams 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit