19. Korrik 2024


Lajmet

18 Shtator, 2023Lajmet

Në datën 30.08.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Gusht 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte:  Percaktimi i kritereve te llogaritjeve te prurjeve per sistemet e shkarkimit te digave sipas numrit njerezve ne rrezik qe ndodhen ne zonen urbane […]

4 Gusht, 2023Lajmet

Në datën 26.07.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Korrik 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: Dokumentacioni i paraqitur nga Bashkia Maliq per Planet e gadishmerise ne rastet e emergjencave civile per digat e medha te shfrytezuara nga bashkia Maliq. […]

17 Korrik, 2023Lajmet

Nga data 26 deri 29 Qershor 2023, në Tampere të Finlandës u organizua takimi vjetor i Autoriteteve Europiane të Sigurisë së Digave (AESD) . AESD eshte nje rrjet I Autoriteteve shteterore qe ushrojne kontrollin per sigurine dhe monitorimin e digave ne vendet e Kryesore te Europes. Keto autoritete jane te atashuara ne Institucionet kryesore te […]

5 Korrik, 2023Lajmet

Në datën 21.06.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Qershor 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: Raporti vjetor i vitit 2022 per shfrytezimin, operimin, monitorimin dhe sigurine e diges se liqenit Artificial te Tiranes qe shfrytezohet nga UKT dhe te […]Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit