31. Maj 2023

Language switcher

previous arrow
next arrow
Slider

Lajmet

2 Maj, 2023Lajmet

Në datën 25.4.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi mbledhjen e zakonshme per muajin Prill 2023. Ne kete mbledhje u analizua dhe u shqyrtuan problematikat ne lidhje me Raportin vjetor per gjendjen dhe sigurine e digave te medha te administruara nga Shoqeria private AYEN SA ENERGJI, MBZHR, Bashkia Shijak dhe Bashkia Kolonje. Per […]

7 Prill, 2023Lajmet

Në datën 27.3.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Mars 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan problematikat ne lidhje me Raportin vjetor per gjendjen dhe sigurine e digave ne Shqiperi gjate vitit 2022 si me poshte:  Gjendja aktuale e digave dhe problematikat ne lidhje me […]

15 Mars, 2023Lajmet

Në datën 21.2.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Shkurt 2023. Në këte takim u analizua dhe u shqyrtuan disa çështje si më poshtë:  Rregullorja e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se diges se HEC Lumzi. Dokumentacioni teknik i kesaj Rregullore te dorëzuar pranë SKDM eshte hartuar sipas […]

16 Shkurt, 2023Lajmet

Në datën 23.1.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Janar 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte: 1. Kerkesa e Ministrise se Mbrojtjes per dhenie mendimi ne lidhje me vleresimin e rishikuar te rriskut nga fatkqesite ne nivel qendror. Pas diskutimeve […]


Publikimet

Për të parë librin “Digat kryesore në Shqipëri”, Shtator 2022 ju lutemi  klikoni këtu

I Nderuar Kryetar i Akademisë së Shkencave ! Të nderuara zonja ! Të nderuar kolege dhe pjesëmarrës ! Historia e projektimit, ndërtimit dhe shfrytëzimit të digave të mëdha për prodhim energjie ujore, për furnizim me ujë dhe për bujqësinë në Shqipëri është një ndër historitë më të suksesshme të shkencave inxhinierike në vendin tonë. Veprat […]

Për të parë monitorimin e digës së HEC Banjë klikoni këtu


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit