18. Maj 2024

Libri,”Digat kryesore në Shqipëri”, Shtator 2022

21 Shtator, 2022
Libri i Digave

Për të parë librin “Digat kryesore në Shqipëri”, Shtator 2022 ju lutemi  klikoni këtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit