Diga-e-Koshnices-Devoll-1280x589.jpg

September 8, 2021
On 30 August 2021, National Committee (NC) of ALBCOLD organised the monthly meeting of August 2021. The main issues of this meeting was:  Details Design on Rehabilitation of Shkalla dam in Durres Municipality. ALBCOLD has not approved this Details Design because the project has not fulfill the requirements of legislation (DCM No.147, dt.18.03.2004). NC has […]

lajm-26-1280x959.jpg

June 30, 2021
Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per muajin Qershor 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin: Shqyrtimi i Projektit te zbatimit per Rehabilitimin e mekanizmit te komandimit te portave te ujeleshuesit dhe shkarkuesit katastrofik anesor te Diges Peze Gjyslikone                       […]

lajmet-maj-2021.jpg

May 27, 2021
News,  May 2021   On 24 May 2021, National Committee (NC) of ALBCOLD organise the monthly meeting.   In this Meeting, NC analyse the problems on Vertical deformation/settlements of Moglica Dam. ALBCOLD decided to continue the monitoring of this problem by Operator and to report ALBCOLD on this process at November 2021.   Also, NC […]

prill-2021.jpg

April 30, 2021
News,  April 2021 On 29 April 2021, National Committee (NC) of ALBCOLD organise the monthly meeting for April  2021. In this Meeting, NC analyse the Annual Reports for year 2020 submitted by Ministry of Agriculture, Municipality of Tirana and Hydroenergy SHPK on Operation, Monitoring and Safety of Large dams operated by them. Also, NC analyse […]

mars-2021.jpg

March 31, 2021
News,  March 2021 On 31 March 2021, National Committee (NC) of ALBCOLD organise the monthly meeting for March 2021. In this Meeting, NC analyse and approved the Annual Report for year 2020 of ALBCOLD on Operation, Monitoring and Safety of Large dams and Dykes in Albania. Also, NC analyse the Operation Guideline on Murdhar dam […]

shkurt-2021.png

February 16, 2021
News,  February 2021   On 15 February 2021, National Committee (NC) of ALBCOLD organise the monthly meeting for February 2021. In this Meeting, NC approved the Yearly Program of ALBCOLD (See Decision No.13.02.2021 of NC). Also, NC analyse and approved recommendations of IGJEUM on using of new Maps for seismic risks in the projects for […]

janar-2021-1-1280x961.jpg

January 26, 2021
On 25 January 2021, National Committee (NC) of ALBCOLD organise the monthly meeting for January 2021. In this Meeting, NC analyses Operation Guideline for Dams of Ulez, Shkopet and Bistrica prepared by Kurum shpk. NC has not approved presented Guidelines. NC Required the Operator (KURUM shpk) to revised this guideline and to handing over to […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit