19. Prill 2024

Diga-e-HEC-Fani-1280x495.jpg

6 Shkurt, 2024
Në datën 27.12.2023, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Dhjetor 2023. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje kryesore si me poshte: Problematikat ne lidhje me shfrytezimin, mirembajtjen, monitorimin dhe sigurine e diges se liqenit te zi qe administrohet nga kompania Teodori 2003 Nga Informacionet […]


4 Qershor, 2021
Për të parë Regjistrin Kombëtar të  shfrytezuesve dhe DM 2023, klikoni këtu Për të parë Regjistrin Kombëtar të DM 2023 sipas H  klikoni këtu Për të parë Rregjistrin e  DM sipas vitit të perfundimit të ndërtimit të tyre, klikoni këtu Për të parë vendodhjen e Digave të Mëdha në territorin e Republikës së Shqiperisë, klikoni […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit