20. Korrik 2024

Diga e HEC Fangut

3 Mars, 2021
fagu
...
 • Viti i Perfundimit te Punimeve       2017
 • Lartesia e diges:                          H = 92.0 m
 • Gjatesia e Kurores se diges:       L= 403 ml
 • Vellimi i trupit te diges:                   2.42 milion m3
 • Elementi i papeshkueshmerise:     Ekran Betonarme
 • Kapaciteti i sistemit te shkarkimit: 2045 m3/sek
 • Qellimi i ndertimit te diges:        Prodhim Energjie 
 • Lumi ku ndodhet aksi i diges:       Fani i Madh
 • Vendndodhja e diges:                   Mirdite Lezhe
 • Vellimi i Ujembledhesit:       203 040 000 m3
 • Siperfaqja e Ujembledhesit ne niv.max: 7 534 870 m2
 • Siperfaqja e Basenit ujembledhes: 774 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit