14. Qershor 2024

Diga e HEC Koman

3 Mars, 2021
Koman
...
 • Viti i Perfundimit te Punimeve       1985
 • Lartesia e diges:                          H = 115.5 m
 • Gjatesia e Kurores se diges:       L= 275 ml
 • Vellimi i trupit te diges:                   5.7 milion m3
 • Elementi i papershkueshmerise:       Ekran Betonarme
 • Kapaciteti i sistemit te shkarkimit: 3600 m3/sek
 • Qellimi i ndertimit te diges:       Prodhim Energjie nga uji
 • Lumi ku ndodhet aksi i diges:        Drin
 • Vendndodhja e Diges:                  Bashkia Puke, Shkoder
 • Vellimi i Ujembledhesit:           432 000 000 m3
 • Siperfaqja e Ujembledhesit ne niv.max: 12 150 000 m2
 • Siperfaqja e Basenit ujembledhes: 12 850 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit