19. Korrik 2024

Diga e Bovilles

3 Mars, 2021
boville
...
 • Viti i Perfundimit te Punimeve       1998
 • Lartesia e diges:                          H = 91.0 m
 • Gjatesia e Kurores se diges:       L= 135 ml
 • Vellimi i trupit te diges:                  0.65 milion m3
 • Elementi i papershueshmrise:      Membrane Gjeosintetike
 • Kapaciteti i sistemit te shkarkimit: 365 m3/sek
 • Qellimi i ndertimit te diges:        Furnizim me uje
 • Lumi ku ndodhet aksi i diges:       Terkuze
 • Vendndodhja e Diges:                  Tirane
 • Vellimi i Ujembledhesit:       84 000 000 m3
 • Siperfaqja e Ujembledhesit ne niv.max: 3 750 000 m2
 • Siperfaqja e Basenit ujembledhes:   357 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit