4-Dam of URA E FANIT of HEPP Fan

March 3, 2021
fagu
...
 • Completion Year:                              2017
 • Height of Dam:                                 H = 92.0 m
 • Length of Dam Crest:                        L= 403 ml
 • The volume of Dam Body:                42 million m3
 • Element of impermeability:                Reinforced Concrete Face
 • The capacity of the Discharge System (Spillway):     2045 m3/sec
 • Purpose of Dam Construction/Operation:                 Production of Hydro energy 
 • River where is Dam:                                                 Fan i madh / Fan River
 • Location of Dam:                                                        Mirdite/ Lezhe
 • Total Volume of Reservoir in max water level:          203 040 000 m3
 • The surface of Reservoir in max. water level:           7 534 870 m2
 • The surface of River water Basin:             774 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit