14. Qershor 2024

Diga e HEC Banjes

3 Mars, 2021
banje
...
 • Viti i Perfundimit te Punimeve       2016
 • Lartesia e diges:                          H = 80.0 m
 • Gjatesia e Kurores se diges:       L= 910 ml
 • Vellimi i trupit te diges:                   4.4 milion m3
 • Elementi i papershkueshmerise:    Berthame Argjile
 • Kapaciteti i sistemit te shkarkimit: 2190 m3/sek
 • Qellimi i ndertimit te diges:         Prodhim energjie nga uji
 • Lumi ku ndodhet aksi i diges:       Devoll
 • Vendndodhja e diges:                 Cerrik/ Elbasan
 • Vellimi i Ujembledhesit:          415 000 000 m3
 • Siperfaqja e Ujembledhesit ne niv.max:   18 700 000 m2
 • Siperfaqja e Basenit ujembledhes:         2 890 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit