31. Maj 2023

Language switcher

previous arrow
next arrow
Slider

Lajmet

2 Dhjetor, 2022Lajmet

Në datën 24.10.2022, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Tetor 2022. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan disa ceshtje si me poshte:  Projekti i zbatimit i rishikuar dhe I plotesuar per rehabilitimin e diges se Pacomit ne Permet. Dokumentacioni teknik i projektit te zbatimit te rishikuar […]

24 Tetor, 2022Lajmet

Me ftesë të presidentit te Komitetit Kombëtar te Digave të Mëdha te Italise (ITCOLD), z. Ruggeri, ne datat 10-11 Tetor 2022, Kryetari i KKDM, z. Arjan Jovani, mori pjese ne workshopin e organizuar nga ITCOLD “Digat dhe Territoret”. Workshopi u organizua në Saint Vincent, Aosta, Itali ku moren pjese perfaqesues te larte te ITCOLD si […]

17 Tetor, 2022Lajmet

Në datën 22.09.2022, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshem per muajin Shtator 2022. Ne kete takim u analizua dhe u shqyrtuan problematikat ne lidhje me masivet rreshqites te Poraves dhe Gropaj ne afersi te diges se HEC Fierze, masivit rreshqites te koluvioneve ne afersi te diges se Koman si dhe […]

21 Shtator, 2022Lajmet

KKDM ne bashkepunim me AQTN ka botuar librin me titull “Digat Kryesore ne Shqiperi” Ne liber jepet nje informacion i permbledhur per 22 digat kryesore ne Shqiperi qe perdoren per prodhim te energjise ujore, ujitjes, furnizim me uje, peshkim dhe transport ujor. Ne informacionin e paraqitur jepen te dhenat kryesore teknike te ketyre digave dhe […]


Publikimet

MODELING OF FIERZA DAM SPILLWAY OPERATION AND ASSOCIATED DOWNSTREAM EFFECTS ON RIVER BED AND SLOPES José F. Melo*, Arjan Jovani†, Lourenço S. Mendes*, Ajkid Topore‡ * Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) Av. do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa, Portugal e-mail: jfmelo@lnec.pt, webpage: http://www.lnec.pt/en/   Ky Prezantim eshte mbajtur ne Konferencen e trete Boterore per Digat […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit