20. Korrik 2024


Lajmet

9 Prill, 2024Lajmet

Në datën 28.03.2024, Komiteti Kombëtar i Digave të Medha (KKDM) organizoi takimin e zakonshëm për muajin Mars 2024. Në këtë takim analizua dhe u shqyrtuan disa çështje kryesore si më poshtë: Raporti Vjetor i KKDM per vitin 2023 mbi gjendjen, monitorimin, mirembjajtjen dhe sigurine e digave te medha i pregatitur nga grupi i punes. Bazuar […]

8 Prill, 2024Lajmet

Bazuar në Ligjin Nr. 8681, datë 02.11.2000, ”Për Projektimin, Ndërtimin, Shfrytëzimin dhe Mirëmbajtjen e Digave dhe Dambave”, neni 4, Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) ka per detyre te mbeshtet perparimin teknik ne konceptim, ndertim, shfrytezim dhe mirembajtjen e digave te medha ne interes te zhvillimit ekonomik e shoqeror te vendit. Bazuar ne ligjin […]

8 Prill, 2024Lajmet

Në datat 26- 27 Mars 2024, në ambientet e Universitetit Polis në Tiranë u organizua Seminari për Monitorimin e digave prej dheu. Workshopi u organizua nga KKDM ne bashkepunim me Universitetin Polis dhe kompanine zvicerane SISGEO e specializuar ne fushen e instrumentave te monitorimit te digave. Gjate ketij Workshopi u mbajten dy prezantime kryesore 1- […]

7 Mars, 2024Lajmet

Për të parë buletinin vjetor të Klubit Europian te digave EUROCOLD ju lutemi klikoni këtu 


Publikimet

Në  takimin  vjetor të 91 të Komisionit Ndërkombetar për Digat e Mëdha (ICOLD) në Goteborg të Suedisë, Qershor 2023 përfaqësuesit shqiptar të  ALBCOLD   prezantuan  posterin :   Monitorimi i sigurisë së digës së digës Qyrsaq në HEC Vau Dejës, Shqipëri Nga :  E. Kaçurri, E. Qosja, E. Nuri KESH sh.a, Tirana, Albania Per të pare posterin […]

Për të parë librin “Digat kryesore në Shqipëri”, Shtator 2022 ju lutemi  klikoni këtu

I Nderuar Kryetar i Akademisë së Shkencave ! Të nderuara zonja ! Të nderuar kolege dhe pjesëmarrës ! Historia e projektimit, ndërtimit dhe shfrytëzimit të digave të mëdha për prodhim energjie ujore, për furnizim me ujë dhe për bujqësinë në Shqipëri është një ndër historitë më të suksesshme të shkencave inxhinierike në vendin tonë. Veprat […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit