19. Korrik 2024


Lajmet

22 Dhjetor, 2020Lajmet

30 Nëntor, 2020Lajmet

23 Tetor, 2020Lajmet


Publikimet


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit