19. Korrik 2024

Lajmet, Qershor 2021

30 Qershor, 2021
lajm 26

Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per

muajin Qershor 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin:

  • Shqyrtimi i Projektit te zbatimit per Rehabilitimin e mekanizmit te komandimit te portave te ujeleshuesit dhe shkarkuesit katastrofik anesor te Diges Peze Gjyslikone                                                                                                                 

Per informacion me te detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.25  te KKDM Ketu

  • Shqyrtimi dhe Miratimi i Planit te Gadishmerise ne rastet e emergjencave civile per digen e Fanit                                                                    

Per informacion me te detajuar, Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.26 te KKDM Ketu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit