26. Korrik 2021

Lajm i dates 28.06.2021

12 Korrik, 2021
lajm 26

Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per

muajin Qershor 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin:

  • Shqyrtimi i Projektit te zbatimit per Rehabilitimin e mekanizmit te komandimit te portave te ujeleshuesit dhe shkarkuesit katastrofik anesor te Diges Peze Gjyslikone                                                                                                                 

Per informacion me te detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.25  te KKDM Ketu

  • Shqyrtimi dhe Miratimi i Planit te Gadishmerise ne rastet e emergjencave civile per digen e Fanit                                                                    

Per informacion me te detajuar, Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.26 te KKDM Ketu

Related Articles

27 Maj, 2021

Lajmet, Maj 2021

30 Prill, 2021

Lajmet, Prill 2021

31 Mars, 2021

Lajmet, Mars 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit