19. Prill 2024

Lajmet, Tetor 2021

4 Nëntor, 2021
Diga e Gjancit 2021
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 12.10.2021 organizoi mbledhjen e muajit Tetor 2021.

Çështjet kryesore të shqyrtuara në ketë mbledhje ishin:

  1. Shqyrtimi i Projektit të Zbatimit për Rehabilitimin e Digës së Pezë Gjyslikone në shfrytëzim nga Bashkia Tiranë.

Për informacion më të detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.35 të KKDM,dt 12.10.2021 këtu

Gjate Muajit Tetor 2021, Kryetari i KKDM ka organizuar vizita pune në digat e Gjancit dhe Helmesit.

Në datën 28.10.2021 u organizua një takim pune ndërmjet Kryetarit te KKDM, z. Arjan Jovani dhe
Kryetarit të Akademisë se Shkencave, z. Skënder Gjinushi në lidhje me organizimin e një aktiviteti të
përbashkët ndërmjet dy institucioneve për promovimin dhe sensibilizimin e digave dhe ujëmbledhësve
që përdoren për prodhim hidro-energjie. Gjatë këtij takimi u ra dakord që në muajin dhjetor 2021 të
organizohet një ekspozitë dhe simpozium i përbashkët me titullin: “Vlerat e shumanshme të Digave kryesore në Shqipëri”.

Diga e Gjancit 2021
Diga e Gjancit, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit