18. Maj 2024

Lajmet, Shtator 2021

29 Shtator, 2021
Skavicë, 2021
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 23.09.2021 organizoi mbledhjen e muajit
Shtator 2021.

Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin:

1- Shqyrtimi i Planeve të  gatishmërisë në rastet e emergjencave civile për digat e HEC-ve  Ulzë, Shkopet dhe Bistrica 1 me shfrytëzues KURUM sh.a .

Për informacion më të detajuar, Ju lutemi klikoni Vendimin e KKDM Nr.32, datë 23.09.2021 këtu:

2- Shqyrtimi i Planeve të  gatishmërisë në rastet e emergjencave civile për digën e HEC-ve Fierzë, Koman dhe Vau i Dejës qe me shfrytëzues KESH sh.a .

Për informacion më të detajuar, Ju lutemi klikoni Vendimin e KKDM Nr.33, datë 23.09.2021 këtu:

Gjate muajit Shtator 2021, Kryetari i KKDM ka organizuar vizita pune në digat e Janjarit dhe Mursi,si dhe në digat e HEC-ve Koman dhe Fierzë.

Në datën 22.09.2021, në bashkëpunim me përfaqësuesit e KESH dhe ekspertet e Bechtel është organizuar një vizitë pune në zonën ku parashikohet të ndërtohet diga e HEC Skavica në kuadër të fillimit të studimeve mbështetëse për projekt-idenë e ndërtimit të kësaj dige .

Sakavicë,2021                                                                                                Diga e Janjarit, Konispol, 2021 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit