01. December 2023

Language switcher

3-Dam of HEPP of Koman

March 3, 2021
Koman
...
 • The completion Year                          1985
 • Height of Dam:                                   H = 115.5 m
 • Length of Dam Crest:                         L= 275 ml
 • The volume of Dam Body:                  7 million m3
 • Element of impermeability:                  Reinforced Concrete Face
 • The capacity of Discharge System (Spillway):     3600 m3/sec
 • Purpose of Dam Construction / Operation:          Production of Hydro energy
 • River where is Dam:                                             Drin River
 • Location of Dam:                                                  Puka/Shkoder
 • Total Volume of Reservoir in max. Water level:   432 000 000 m3
 • The surface of Reservoir in max. water level:      12 150 000 m2
 • The surface of River water Basin:                        12 850 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit