18. Maj 2024

Prezantim mbi Modelimin e Operimit te Shkarkuesve te Diges se HEC Fierze dhe Efektet e shkarkimit te tyre ne Biefin e poshtem te Diges

1 Mars, 2021
spillway

MODELING OF FIERZA DAM SPILLWAY OPERATION AND ASSOCIATED DOWNSTREAM EFFECTS ON RIVER BED AND SLOPES

José F. Melo*, Arjan Jovani†, Lourenço S. Mendes*, Ajkid Topore‡

* Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

Av. do Brasil, 101, 1700-066 Lisboa, Portugal

e-mail: jfmelo@lnec.pt, webpage: http://www.lnec.pt/en/

 

Ky Prezantim eshte mbajtur ne Konferencen e trete Boterore per Digat ne Foz Do Iguasu, Brazil ne Shtator te vitit 2018.

Permes ketij Prezantimi eshte dhene nje permbledhje ne lidhje me modelimin e Operimit te Shkarkuesve te diges se HEC Fierze dhe efektet e shkarkimit te tyre ne biefin e poshtem te diges dhe shpatet e zones

Prezantimi pershkruan nje rast studimor per 2 Tunelet e shkarkimit te Diges se HEC Fierze me lartesi 166.5 e cila operohet nga KESH sh.a. Studimi konsistonte ne pregatitjen e nje modeli fizik ne shkalle 1: 80 dhe modelet matematikore te dinamikes fluide te zhvilluara nga LNEC, Portugali ne bashkepunim me nje kompani konsulente shqiptare dhe KESH sh.a.

Studimi u fokusua ne prurjet e medha qe kalojne permes tuneleve te Shkarkuesve ekzistuese te diges se HEC Fierze dhe Impaktin e tyre ne shtratin e lumit dhe shpatet perreth qe ndodhen ne biefin e poshtem te diges.

 

Per informacion te plote ne lidhje me kete Prezantim, kliko ketu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit