18. Maj 2024

Diga e HEC Okshtun

3 Mars, 2021
okshtun
...
 • Viti i Perfundimit te Punimeve       2018
 • Lartesia e diges:                          H = 65.0 m
 • Gjatesia e Kurores se diges:       L= 253 ml
 • Vellimi i trupit te diges:                 V = 0.18 milion m3
 • Elementi i papershkueshmerise:   Beton i thate i ngjeshur me rrul
 • Kapaciteti i Sistemit te shkarkimit: 902 m3/sek
 • Qellimi i ndertimit te diges:         Prodhim energjie nga uji
 • Lumi ku ndodhet aksi i diges:       Okshtuni
 • Vendndodhja e diges:                   Bashkia Bulqize/Diber
 • Vellimi i Ujembledhesit:           10 200 000 m3
 • Siperfaqja e Ujembledhesit ne niv.max:   592 234 m2
 • Siperfaqja e Basenit ujembledhes:           6, 45 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit