18. Maj 2024

Diga e HEC Ulez

3 Mars, 2021
ulez
...
 • Viti i Perfundimit te Punimeve       1957
 • Lartesia e diges:                          H = 64.0 m
 • Gjatesia e Kurores se diges:       L= 264 ml
 • Vellimi i trupit te diges:                 V = 0.26 milion m3
 • Elementi i papershkueshmerise:   Betonarme
 • Kapaciteti i sistemit te shkarkimit: 2600 m3/sek
 • Qellimi i ndertimit te diges:       Prodhim Energjie nga Uji 
 • Lumi ku ndodhet aksi i diges:       Mat
 • Vendndodhja e diges:                   Mat/Diber
 • Vellimi i Ujembledhesit:       240 800 000 m3
 • Siperfaqja e Ujembledhesit ne niv.max:    12 000 000 m2
 • Siperfaqja e Basenit ujembledhes:      12, 5 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit