19. Korrik 2024

Diga e HEC Moglice

1 Mars, 2021
Moglice
...

 

 • Viti i Perfundimit te Punimeve         2019
 • Lartesia e diges:                             H = 166.5 m
 • Gjatesia e Kurores se diges:           L= 420 ml
 • Vellimi i trupit te diges:                    V= 5.708 milion m3
 • Elementi i papershkueshmerise:    Diafragme asfaltobetoni
 • Kapaciteti i sistemit te shkarkimit:   886 m3/sek
 • Qellimi i ndertimit te diges:              Prodhim Energjie nga uji
 • Lumi ku ndodhet aksi i diges:          Devoll
 • Vendndodhja e Diges:                     Bashkia Maliq/Korce
 • Vellimi i Ujembledhesit:                   380 000 000 m3
 • Siperfaqja e Ujembledhesit ne niv.max: 7 585 000 m2
 • Siperfaqja e Basenit ujembledhes:             1 671 km2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit