Dam of HEPP of Moglica

March 1, 2021
Moglice
...
 • Completion Year:                                2019
 • Height of Dam:                                   H = 166.5 m
 • Length of Dam Crest:                         L= 420 ml
 • The volume of Dam Body:                  V= 5.708 million m3
 • Element of impermeability:                 Asphalt Concrete Diaphragm
 • The capacity of Discharge System (spillways):       886 m3/sec
 • Purpose of Dam Construction: Production of          Hydro energy
 • River wjere is Dam:                                                 Devoll river
 • Location of Dam:                                                     Maliq/ Korce
 • Total Volume of Rezervuar in Max. water level:      378 000 000 m3
 • The surface of Reservoir in max. water level:         7 585 000 m2
 • The surface of River water Basin:                           1 671 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit