20. Korrik 2024

Diga e HEC Fierze

1 Mars, 2021
Diga e HEC Fierze
...
 • Viti i Perfundimit te Punimeve              1979
 • Lartesia e diges:                                   H = 166.5 m
 • Gjatesia e Kurores se diges:                L= 380 ml
 • Vellimi i trupit te diges:                          V= 8.0 milion m3
 • Elementi i papershkueshmerise:           Berthame Argjile
 • Kapaciteti i sistemit te shkarkimit:          2670 m3/sek
 • Qellimi i ndertimit te diges:                     Prodhim Energjie nga uji
 • Lumi ku ndodhet aksi i diges:                 Drin
 • Vendndodhja e diges:                             Fushe Arrez/ Shkoder
 • Vellimi i Ujembledhesit ne niv.max:         2 193 000 000 m3
 • Siperfaqja e Ujembledhesit ne niv.max:  61 472 000 m2
 • Siperfaqja e Basenit ujembledhes:         11 829 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit