02. October 2023

Language switcher

Dam of HEPP Fierza

March 1, 2021
Diga e HEC Fierze
...
 • Completion Year                                     1978
 • Height of Dam:                                       H = 166.5 m
 • Length of Dam Crest:                             L= 380 ml
 • Volume of Dam Body:                            V= 8.0 milion m3
 • Element of Impermeability:                    Clay Core
 • Capacity of discharge systems (Spillway): 2670 m3/sec
 • Purpose of Dam construction:                Production of Hydro energy
 • River where is Dam:                               Drin River
 • Location of Dam:                                    F.Arrez/Shkoder
 • Total Volume of Rezervuar in Max.water level: 2 193 000 000 m3
 • Surface of Reservoir in max.water level:    61 472 000 m2
 • Surface of River Water Basin:                    11 829 km2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit