19. Korrik 2024

Raporti per Legjislacionin e Digave ne Europe

1 Mars, 2021
Raporti-per-Legjislacionin-e-Digave-ne-Europe

EUROCOLD cdo vit perditeson Raportin per Legjislacionin e digave ne Europe.

Ky Raport ka filluar te pregatitet qe nga viti 2001 nga nje grup pune i drejtuar nga z. Patrik le Delliou dhe i perbere nga perfaqesues te 14 shteteve me qellimin e krahasimit te legjislasionit per digat ne Vendet Europiane.

Prej vitit 2007, Raporti pregatitet nga Komitetet Kombetare te Digave te cdo vendi antar te EUROCOLD.

Ne vitin 2020, ALBCOLD u perfshi ne grupin e punes te pregatitjes se ketij raporti dhe ne Raportin Final per vitin 2020 jane dhene informacione ne lidhje me legjislacionin Shqiptar ne fushen e projektimin, ndertimit, monitorimit dhe Sigurise se Digave ne Shqiperi krahas 16 vendeve te tjera Europiane si Portugalia,Gjermania, Norvegjia, Hollanda, Mbreteria e Bashkuar, Franca, Suedia, Italia, Irlanda, Finlanda, Zvicra, Slovenia, Spanja, Suedia, Austria, Rumania.

Per informacion te plote ne lidhje me Raportin per legjislacionin per Digat ne Europe, kliko ketu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit