previous arrow
next arrow
Slider

News


September 8, 2021News

On 30 August 2021, National Committee (NC) of ALBCOLD organised the monthly meeting of August 2021. The main issues of this meeting was:  Details Design on Rehabilitation of Shkalla dam in Durres Municipality. ALBCOLD has not approved this Details Design because the project has not fulfill the requirements of legislation (DCM No.147, dt.18.03.2004). NC has […]

June 30, 2021News

Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) organizoi mbledhjen mujore per muajin Qershor 2021. Ceshtjet kryesore te shqyrtuara ne kete mbledhje ishin: Shqyrtimi i Projektit te zbatimit per Rehabilitimin e mekanizmit te komandimit te portave te ujeleshuesit dhe shkarkuesit katastrofik anesor te Diges Peze Gjyslikone                       […]

May 27, 2021News

News,  May 2021   On 24 May 2021, National Committee (NC) of ALBCOLD organise the monthly meeting.   In this Meeting, NC analyse the problems on Vertical deformation/settlements of Moglica Dam. ALBCOLD decided to continue the monitoring of this problem by Operator and to report ALBCOLD on this process at November 2021.   Also, NC […]

April 30, 2021News

News,  April 2021 On 29 April 2021, National Committee (NC) of ALBCOLD organise the monthly meeting for April  2021. In this Meeting, NC analyse the Annual Reports for year 2020 submitted by Ministry of Agriculture, Municipality of Tirana and Hydroenergy SHPK on Operation, Monitoring and Safety of Large dams operated by them. Also, NC analyse […]


Publications and Presentations

May 20, 2021Publikimet

for more details click here

March 1, 2021Publikimet

for more details click hereRreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit