20. July 2024

National Register of Large Dams in Albania 2023.

June 4, 2021

To view the National Register of Operators and LD 2023, click here

To view the National Register of LD 2023 according to H, click here

To view the National Register of LD 2023 according to completion year, click here

To view the location of the Great Dams in the territory of the Republic of Albania, click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit