19. Korrik 2024

Lajmet, Shkurt 2022

7 Mars, 2022
Diga Bistricë
Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) ne daten 25.02.2022 organizoi mbledhjen e muajit
Shkurt 2022.

Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin:

1- Analiza dhe Aprovimi i Projektit të zbatimit për udhëzuesit e portave të mirëmbajtjes në digën e Qyrsaqit.
Për informacion më të detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr.03 të KKDM, datë 25.02.2022 këtu

2- Analiza e kerkesës për ndërhyrje në kurorën e digës së Bistricës.

Diga Bistricë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit