19. Prill 2024

Lajmet, Mars 2022

19 Prill, 2022
Diga e Qyrsaq, Vau i Dejës
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 30.03.2022 organizoi mbledhjen e muajit
Mars 2022.

Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin:

1- Shqyrtimi dhe Miratimi i Raportit Vjetor për vitin 2021 ne lidhje me shfrytëzimin, mirëmbajtjen, monitorimin dhe sigurinë e digave të mëdha dhe dambave.
Për informacion më të detajuar klikoni Vendimin Nr. 04 të KKDM, datë 30.03.2022 këtu

2- Shqyrtimi i kërkesës së shoqërisë Devolli HP për Miratimin e Rregullores teknike për operimin dhe kontrollin e pajisjeve dhe strukturave në kaskadën e lumit Devoll.

Për informacion me të detajuar klikoni Vendimin Nr. 05 të KKDM, datë 30.03.2022 këtu

3- Shqyrtimi i Problematikës në digën e Xhafzotaj, Durrës.

Për informacion më të detajuar klikoni Vendimin Nr. 06 te KKDM, datë 30.03.2022 këtu

4- Shqyrtimi i Raportit Vjetor për vitin 2021 të Bashkisë Tiranë.

Për informacion më të detajuar klikoni Vendimin Nr. 07 te KKDM, datë 30.03.2022 këtu

5- Shqyrtimi i Raporteve Vjetore për vitin 2021 të Bashkive Elbasan, Pogradec, Devoll dhe Gjirokastër.

Për informacion më të detajuar klikoni Vendimin Nr. 08 te KKDM, datë 30.03.2022 këtu.

6- Shqyrtimi i problematikave dhe kërkesat për rishikim te legjislacionit në sektorin e digave dhe dambave.

Për informacion më të detajuar klikoni Vendimin Nr. 09 te KKDM, datë 30.03.2022 këtu.

Diga Qyrsaq, Vau i Dejës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit