14. Qershor 2024

Lajmet, Nentor 2020

30 Nëntor, 2020
1 nentor 1
Lajm i dates 01.11.2020 Nje grup pune i KKDM dhe KTPD organizoi Vizite pune ne digen e Fanit e shfrytezuar nga firma “AYEN”. Gjate kesaj vizite u kontrolluan sistemi i shkarkimit si dhe sistemi i alarmit si dhe filtrimet ne trupin e diges
Lajm i dates 16.11.2020 Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) me vendim Nr. 5, date 16.11.2020 vendosi per miratimin e Udhezimit te pergjithshem mbi Pregatitjen e Planeve te Gadishmerise ne rastet e emergjencave civile te shkaktuara nga aktiviteti i shfrytezuesve te digave te medha   Ju lutemi klikoni Vendimin Ketu   Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) me vendim Nr. 6, date 16.11.2020 vendosi per miratimin e Rregullores se Monitorimit te Digave pas Termetit  Ju lutemi klikoni Vendimin Ketu
  Lajm i dates 30.11.2020 Kryetari i Komitetit Kombetar te Digave te Medha (KKDM), z. Arjan JOVANI  merr pjese ne Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te ICOLD e cila u organizua online    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit