19. Korrik 2024

Lajmet, Tetor 2020

23 Tetor, 2020
9 tetor

 Lajm i dates 09.10.2020

Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) ne bashkepunim me Akademine e

Shkencave organizojne Konferencen Shkencore – Jubilare me titull “ Akademik Petrit

Radovicka – Kryeshenje e Kontributit Shkencor ne zhvillimin e vendit”


Lajm i dates 09.10.2020

Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) dhe Akademia e Shkencave te Shqiperise

nenshkruajne Marreveshjen e Bashkepunimit  

Ju lutemi klikoni marreveshjen e bashkepunimit Ketu


Lajm i dates 19.10.2020

Komiteti Kombetar i Digave te Medha (KKDM) me vendim Nr. 3, date 19.10.2020 vendosi

per miratimin e Udhezimit te pergjithshem mbi Hartimin e Rregullores Teknike te

shfrytezimit, Mirembajtjes, Kontrollit te objektit dhe nenobjekteve te digave te medha

                                                                                                                       

Ju lutemi klikoni Vendimin Ketu


Lajm i dates 23.10.2020

Nje grup pune i KKDM dhe KTPD organizoi nje vizite pune ne digen e Banjes dhe te

Moglices.

       

                                                                                                                

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit