31. May 2023

Language switcher

Viti 2023

October 11, 2022

Vendimet për vitin 2023

Vendimi Nr.1, datë 23.01.2023 – Per kerkesen e Ministrise së Mbrojtjes dhënie mendim per vleresim in e riskut nga fatkeqesite në nivel kombetar.Vendimi Nr.2, datë 23.01.2023 – Mbi Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se digave në Bashkinë Prrenjas.Vendimi Nr.3, datë 23.01.2023 – Mbi Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se digave në Bashkinë Rrogozhinë.Vendimi Nr.4, datë 23.01.2023 – Per programin e punes se KKDM viti 2023.Vendimi Nr.5, datë 23.01.2023 – Për standartin teknik shteteror te projektimit dhe kontrollit te digave rezistente ndaj termetitVendimi Nr.6, datë 21.02.2023 – Mbi Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise të digës HEC Lumzi.Vendimi Nr.7, datë 21.02.2023 – Mbi Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise të digës HEC OsojaVendimi Nr.8, datë 21.02.2023 – Mbi standartin teknik shteteror të ndertimit dhe kontrollit të digave me material vendi.Vendimi Nr.9, datë 27.02.2023 -Për miratimin e raportit vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave.Vendimi Nr.10, datë 25.04.2023 -Për raportin vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave të Bashkisë Shijak.Vendimi Nr.11, datë 25.04.2023 -Për raportin vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digës Ura e Fanit të HEC Fangut.Vendimi Nr.12, datë 25.04.2023 -Për raportin vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave të Bashkisë Kolonjë.Vendimi Nr.13, datë 25.04.2023 -Për raportin vjetor 2022 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave të MBZHR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit