20. Korrik 2024


15 Prill, 2021
[bt_section][bt_row][bt_column width="1/3"][bt_button text="1- Projektuesit " icon="" url="https://albcold.gov.al/wp-content/uploads/2021/04/1-Licencat-per-Projektim-digash_Kat-5A.pdf" target="no_target" style="Outline" icon_position="Right" color="No...


10 Shkurt, 2021
  UDHËZIM I PËRGJITHSHËM Mbi Pregatitjen e Planeve të Gadishmërise në Rastet e Emergjencave Civile të shkaktuara nga aktiviteti i shfrytëzimit të digave.     Planet e Gadishmerise në rastet e Emergjencave civile te shkaktuara nga aktiviteti i shfrytezimit te digave duhet të hartohen bazuar në: Ligjin Nr. 8681,dt.02.11.2000, “Për projektimin, ndertimin, shfrytezimin dhe mirembajtjen […]


9 Shkurt, 2021
  Udhëzim i Përgjithshëm për “Hartimin e Rregullores Teknike te Shfrytëzimit, Mirëmbajtjes dhe Kontrollit të objektit dhe nënobjektit të  DM” Rregullorja Teknike e Shfrytëzimit, Mirëmbajtjes dhe Kontrollit të Digave të Mëdha  duhet të hartohet duke u bazuar në kërkesat e Ligjit 8681, dt.02.11.2000 “Për Projektimin, Ndërtimin, Operimin dhe Mirembajtjen e Digave”, Vendimin e Keshillit te […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit