29. Nëntor 2021

Lajmet, Nëntor 2021

22 Nëntor, 2021
Mbledhja e KKDM
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 17.11.2021 organizoi mbledhjen e muajit
Nëntor 2021.

Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin:

1.  Analiza dhe shqyrtimi i problematikave në lidhje me filtrimet e digës së HEC Koman.

Për informacion më të detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr.36 të KKDM ,dt 17.11.2021 këtu

2.    Analiza dhe shqyrtimi i problematikave në lidhje me Digën e HEC Lumzi.

Për informacion më të detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr.37 të KKDM ,dt 17.11.2021 këtu

3.    Miratimi i Regjistrit të Digave të Mëdha në Shqipëri për vitin 2021.
Për informacion më të detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr.38 të KKDM, dt 17.11.2021 këtu

Në datën 19.11.2021 u organizua takimi online i bordit drejtues të EUROCOLD. Në këtë takim ku mori
pjesë edhe Kryetari i KKDM, z. Arjan Jovani diskutuan çështje të rëndësishme në lidhje me aktivitetet
e EUROCOLD dhe grupeve të punës së tij gjatë vitit 2021, Konkluzionet e Forumit Evropian të Hidro
Energjisë si dhe metodika e vlerësimit strategjik mjedisor në fushën e projektimit të digave.

Në këtë takim i miratua edhe vendi pritës Zvicra për Simpoziumin e 12 të EUROCOLD .

Gjithashtu, ne datën 19.11.2021 u organizua takimi online i Asamblesë së Përgjithshme të ICOLD ku
mori pjesë edhe Kryetari i KKDM, z. Arjan Jovani. Në këtë takim i diskutuan çështje të ndryshme në
lidhje me sektorin e Digave të Mëdha gjatëvitit 2021 si dhe u aprovuan disa buletine teknike dhe
udhëzime të përgatitura nga grupet e punës të ICOLD.

Related Articles

4 Nëntor, 2021

Lajmet, Tetor 2021

29 Shtator, 2021

Lajmet, Shtator 2021

8 Shtator, 2021

Lajmet, Gusht 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit