18. Maj 2024

Prezantim mbi Digat e medha ne Shqiperi

1 Mars, 2021
dams in albania

Ky Prezantim eshte mbajtur ne Forumin Nderkombetar per Zhvillimin e qendrueshem te Digave dhe te Hidroenergjise ne Kunming, Kine ne vitin 2019.

Permes ketij Prezantimi eshte dhene nje pasqyre e permbledhur  per digat ne Shqiperi dhe historine e ndertimit te tyre, Baza ligjore dhe Organizimi i KKDM si dhe nje pershkrim per Investimet e reja ne sektorin e digave dhe Sfidat ne te ardhmen ne kete sektor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit