National Committee

January 28, 2021
...

Albanian National Committee of Large Dams (ALBCOLD) consists of 11 members appointed under the provisions of Law No. 8681, date 02.11.2000 " For Design, Construction, Use and Maintenance of Dams and Dykes" updated on dt. 18.07.2013 and respective DCM.
The Members of the Albanian National Committee of The Large Dams (ALBCOLD) are:

 1.  Arjan Jovani                             Chairman – Hydrotechnical Engineer
 2.  Fatos Hoxhaj                            Vice-Chairman – Hydrologist
 3. Neritan Shkodrani                    Member – Construction Engineer
 4. Llambro Duni                           Member – Seismologist
 5. Haki Cako                                 Member – Expert for Civil Protection
 6. Bledi Lame                               Member – Electrical Engineer
 7. Ilir Belba                                   Member – Electrical Engineer
 8. Andi Vila                                   Member – Hydrotechnical Engineer
 9. Lulzim Konci                            Member – Geodetical Engineer
 10. Ermal Kacurri                          Member – Construction Engineer
 11. Rolanda Hila                            Member – Technological Engineer Kimiste

ALBCOLD supported by the Permanent Technical Council of Large Dams (PTC) as an advisory Body. PTC consist of 5 members as follow

 • Dhimiter VOGLI                     Chairmen – Hydrotechnical Engineer
 • Miriam NDINI                         Member – Hydrotechnical Engineer
 • Arduen KARAGJOZI             Member – Hydrotechnical Engineer
 • Skender ALLKJA                   Member – Geologist Engineer
 • Agim Lazareni                       Member – Hydrotechnical Engineer

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit